دات نت نیوک
31 اردیبهشت 1397

دفتر عمران و بهسازی شهری استان

* مدارک لازم و شرایط دریافت تسهیلات چگونه است؟ 
مدارک لازم :
 
درخواست کلی توسط مالککپی اسناد مالکیت واحد مسکونی همراه با اصل سند مالکیتکپی کروکی تایید شده ملک بر روی طرح تفصیلی توسط شهرداریکپی پروانه ساخت همراه با اصل پروانهارائه نقشه های اجرایی و فرم تعیین ناظرکپی کارت ملیعکس از پروژه در مراحل مختلف بصورت چاپی( حیث معرفی به بانک برای دریافت.... مربوط به تسهیلات)کپی نقشه های معماری و سازه (تایید شده نظام مهندسی)شرایط دریافت تسهیلات :
 
واقع بودن پروژه / ملک در محدوده ها مصوبعدم وقوع پروژه / ملک در پهنه ای نیازمند اسکان مجدد (جابجایی) یا ممنوعیت ساختارائه سند مالکیت ، سند یا وثیقه جایگزینرعایت حد نصاب تفکیک ، در طرح های بهسازی مصوبوجود طرح مصوب بهسازی و نوسازی برای محله ها و محدوده های هدفتبعیت از ضوابط مصوب طرح  
* نرخ بهره چقدر است؟
نرخ بهره در صورت تخصیص یارانه نرخ سود از سوی دولت به تسهیلات موضوع دستورالعمل پرداخت تسهیلات در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی می باید یارانه مذکور در قالب قرارداد های وجوه اداره شده بین بانک و شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و حسب مفاد قرارداد در تفاهم شده مورد اقدام قرار می گیرد.
 
در محلاتی که متقاضیان نسبت به تشکیل صندوق توسعه محلی، به کارگیری فناوری های نو در ساخت و نیز اجرا براساس طرح مصوب محله اقدام نمایند، درصد یارانه 12 درصد می باشد.در محلی که متقاضیان صرفا نسبت به تشکیل صندوق توسعه محلی یا تجمیع ریزدانه ها( پلاکهای خرد) اقدام نمایند، در صد یارانه 9 درصد می باشد.متقاضیان انفرادی که بدون حضور در صندوق های توسعه محلی و بدون اقدام به تجمیع، صرفه اقدام به نوسازی واحد خود یا استفاده از فناوری های نو می نمایند، مشمول دریافت یارانه سود تسهیلات به میزان 6 درصد خواهند بود.  
* بافت فرسوده در کدام محلات است؟
از طریق تماس با شهرداری محل سکونت خود از اینکه ملک شما در بافت فرسوده واقع شده است یا خیر اطلاع یابید.

طراحی سایت