27 شهریور 1400


برنامه ملاقات مردمی مدير کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

در راستاي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تسهيل در دسترسي آسان آحاد مردم، ملاقات مردمی با مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي روز شنبه هر هفته در ساعت 12 الي 14 در دفتر مديرکل واقع در ساختمان شماره يك برگزار مي گردد و جمعي از معاونین و مدیران مربوطه نيز به منظور پاسخگويي لازم در اين جلسه حضور خواهند داشت. 

شهروندان و اربابان رجوع محترم که مايل به ملاقات حضوري با مديرکل می باشند، مي توانند با تکميل فرم ملاقات پيوست، جهت انجام ملاقات مردمی اقدام نمايند و دفتر مدیرکل متعاقباً جهت تکمیل فرم تعیین وقت و اعلام زمان ملاقات با متقاضیان محترم تماس خواهند داشت.

شماره تماس دفتر مديركل جهت پیگیری  37620012-051

Loading
  • - -