| 24 اردیبهشت 1400

آیکونهای اجتماعی

DnnForge - NewsArticles

مسئولیتهای اجتماعی

برگزاری مناقصات اجرای پروژه های حاشیه شهر مشهد مقدس به مبلغ ۱۰۲میلیارد تومان
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از برگزاری مناقصات برای اجرای پروژه های حاشیه شهر مشهد مقدس به مبلغ ۱۰۲میلیارد تومان خبر داد.
ﺳﻪشنبه 13 تیر 1396

جستجو

برچسب ها