| 22 تير 1399

آیکونهای اجتماعی

متن خبر

جلسه هماهنگی مسائل مالی اداره کل به ریاست مهندس ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور امیررضا شکری معاون توسعه مدیریت و منابع ، جمشید هادیان ذیحساب اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی و سایر مدیران ذیحسابی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی برگزار شد.

جلسه هماهنگی مسائل مالی اداره کل به ریاست مهندس ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور امیررضا شکری معاون توسعه مدیریت و منابع ، جمشید هادیان ذیحساب اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی و سایر مدیران ذیحسابی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/04/08|   بازدید: 35 |  print

جلسه هماهنگی مسائل مالی اداره کل به ریاست مهندس ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضورامیررضا شکری معاون توسعه مدیریت و منابع ، جمشید هادیان ذیحساب اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی و سایر مدیران ذیحسابی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی برگزار شد.

 

 

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد