| 22 تير 1399

آیکونهای اجتماعی

متن خبر

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5 با بررسی طرح تفصیلی بجستان با حضور کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و سایر اعضای کمیسیون ماده ۵ استان در محل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد.

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5 با بررسی طرح تفصیلی بجستان با حضور کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و سایر اعضای کمیسیون ماده ۵ استان در محل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/04/05|   بازدید: 33 |  print

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5 با بررسی طرح تفصیلی بجستان با حضور کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و سایر اعضای کمیسیون ماده ۵ استان در محل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد.

 

 

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد