| 22 تير 1399

آیکونهای اجتماعی

متن خبر

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوی

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوی

تاریخ انتشار: 1398/07/23|   بازدید: 97 |  print

همزمان با روز جهاني عصاي سفيد، از همكار روشندل اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي تقدير به عمل آمد.

 

به گزارش اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، سيد حسين حسيني مدير توسعه مديريت و منابع انساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در اين مراسم كه با حضور جمعي از كاركنان اين اداره كل برگزار شد؛ گفت:‌ نامگذاري اين روز بعنوان عصاي سفيد بمنظور تجليل از زحمات برادران و خواهران روشندل است.

وي با اهداي هديه از زحمات سركار خانم جوان همكار روشندل اين اداره كل تجليل كرد و گفت: ايشان از نيروهاي با سابقه و متعهد اداره كل مي باشد كه در واحد تلفن خانه تا كنون توانسته بنحو احسن ايفاء وظيفه مي نمايد.

گفتني است، ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ مصادف با ۲۳ مهرماه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز با هدف توجه بیشتر ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ نامگذاری شده است.

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد