| 22 تير 1399

آیکونهای اجتماعی

متن خبر

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان اعلام شد

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان اعلام شد

تاریخ انتشار: 1397/05/27|   بازدید: 658 |  print

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان و همچنین نحوه استفاده از ظرفيت ناظران جهت اجراي ساختمان تشریح شد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی؛ بر اساس دستورالعمل شماره 20828/430 مورخ 2/4/89 وزارت راه و شهرسازي در خصوص رفع ابهامات في مابين با موضوع نحوه فعاليت ناظرين در بخش اجرا؛ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان اعلام شد.

متن این دستورالعمل بدین شرح می‌باشد:

وفق تبصره 2 بند ب اين دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان و همچنین نحوه استفاده از ظرفيت ناظران جهت اجراي ساختمان، اشخاص حقيقي طراح يا ناظر فقط يكبار در بخش اجرا  به شرط كسر ظرفيت به صورت مندرج در تبصره مذكور مي‌توانند فعاليت کنند.ضمناً رعايت ظرفيت و صلاحيت درج شده در جدول شماره 3  دستورالعمل فوق الذكر نيز لازم مي‌باشد.

وفق بند 3-2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان "طراحان حقوقي ساختمان، دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي ساختمان تا زمانيكه كارهاي طراحي و نظارت خود را به پايان نرسانده و از وزارت راه و شهرسازي مجوز دريافت ننموده باشند، مجاز به فعاليت در بخش اجراي ساختمان به عنوان مجري نمي باشند و مجريان نيز نمي توانند بخشهاي طراحي و نظارت ساختمان فعاليت نمايند مگر تمامي كارهاي اجرايي آنان به پايان رسيده و مجوز مربوطه را اخذ نموده باشند. با توجه به بند مذكور فعاليت افرادي كه كار طراحي يا نظارت دارند در كار اجرا مجاز نبوده و هر گونه اقدام منوط به اخذ مجوز از اين اداره كل مي‌باشد.

افراد فوق الذكر همزمان با قبول مسئوليت اجرا، مجاز به فعاليت با صلاحيت طراحي و نظارت نمي باشند و لازم است كنترل اين موضوع توسط آن سازمان انجام شود.

 با توجه به نوع فعاليت اجرا و مسئوليت هاي مربوطه، صدور مجوز براي اينگونه اشخاص منوط به استعلام  در خصوص عدم اشتغال ايشان و اخذ تعهد اشتغال تمام وقت مي‌باشد.

 

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد