| 02 مهر 1399

آیکونهای اجتماعی

DnnForge - NewsArticles

هفتمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده در این هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد.

 هفتمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده در این هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد.

یکشنبه، 23 شهریور 1399 | امتیاز: Article Rating

هفتمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده در این هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد.

تصاویر
  • هفتمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده در این هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد.
  • هفتمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده در این هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد.
  • هفتمین جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده در این هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد.
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها

آرشیو زمانی