26 مهر 1400

 

سوالات رايج 

·         نحوه معرفی متقاضیان به بانک عامل جهت تقسیط تسهیلات بانکی به چه صورت میباشد؟

پس از اتمام پیشرفت فیزیکی پروژه و تسویه با شرکت تعاونی، از طریق آن شرکت به اداره کل راه و شهرسازی معرفی و سپس اداره کل پس از ارزیابی و تایید نهایی متقاضی را به بانک معرفی میکند

 

·         چه مراحلی برای دریافت سند مالکیت واحدهای مسکن مهر بایستی انجام گیرد؟

سند مالکیت برای کسانی که کارت قسط دریافت نموده اند صادر میگردد و میبایست پس از دریافت کارت به مدیریت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی جهت دریافت سند اعیانی اقدام نمایند.

 

·         فرآیند انجام امور معاملات ثانویه(انتقال)به چه صورت میباشد؟

-         خودمالكين :

فروشنده و خريدار به بانك عامل مراجعه نموده و پس از انجام معاملات ثانويه ، بانك عامل نتيجه اقدامات را مكتوب به اداره كل راه و شهرسازي اعلام مي نمايد و سپس در سامانه ثبت مي گردد .

-         اجاره داري 99 ساله و تفاهم نامه سه جانبه :

مدارك لازم جهت انجام معاملات ثانويه :

1-دريافت معرفي نامه از بانك مسكن .2-قرارداد اجاره عرصه به نام فروشنده .3- مدارك شناسايي خريدار و همسر خريدار.4-فيش هاي واريزي مبالغ اجاره عرصه

( مراحل فوق مرحله به مرحله در سامانه ثبت مي گردد و بدون مدارك اعلامي امكان شروع فرآيند ميسر نمي باشد )

 

·         خدمات زیربنایی و روبنایی طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چیست؟

خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب،برق،گاز،تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی،بهداشتی،فرهنگی و فضای سبز ایباشد.

 

·         نقش اداره کل راه وشهرسازی در ایجاد خدمات روبنایی مسکن مهر چیست؟

به استناد ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.در طرحهای شهرسازی مربوط،جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دستگاههای مربوط واگذار میشودوبا عنایت به اینکه پروژه های مسکن مهر شهرهای استان توسط اداره کل راه و شهرسازی نظارت و عقد قرارداد با مشاور و یا شرکت تعاونی بر عهده اداره کل میباشد لذا هرگونه ایجاد خدمات روبنایی پس از بررسی توسط مشاور و در صورت نیازو عدم پیش بینی خدمات در محله و یا ناحیه ای که مسکن مهر در آن لحاظ گردیده است  با نظارت اداره کل در طرحهای مسکن مهر پیش بینی میگردد. 

 

·         نحوه پیگیری ساخت مسجد در پروژه های مسکن مهربه چه صورت میباشد؟

در صورت پیش بینی کاربری مذهبی (مسجد)در سایت مسکن مهر،میبایست موضوع فوق پس از تشکیل هیات امنا و همچنین پس از تایید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان جهت اقدامات بعدی از جمله دریافت زمین به اداره کل راه و شهرسازی استان معرفی گردد،که بنای مسجد با پیگیری هیئت امنا و تامین منابع لازم احداث میشود.

 

·         نحوه پیگیری ساخت مدرسه در پروژه های مسکن مهربه چه صورت میباشد؟

زمین آموزشی به اداره کل نوسازی مدارس یا آموزش و پرورش با رعایت ضوابط مربوطه واگذار میگردد و آن ادارات از محل منابع اعتباری خود یا کمک خیرین مدرسه ساز مدرسه را احداث مینمایند.

 

·         برای گرفتن پروانه اشتغال شخص حقیقی و حقوقی هرگونه ابهام و سوالی در خصوص موار فوق از چه قانون و سازمانی قابل پیگیری میباشد؟

از طریق سازمان نظام مهندسی استان و اداره نظام مهندسی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان وسازمان نظام کاردانی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مبحث 2)

 

·         در خصوص  نحوه  اجرای قراردادهای مجری از طریق کدام قانون میتوان پیگیری کرد؟

مبحث دوم قانون نظام مهندسی ساختمان -فصل ششم

 

·         در کدامیک از مباحث نظام مهندسی موضوع فسخ قرارداد مجری اشاره گردیده است؟

موضوع فوق در فصل هفتم مبحث دوم قانون نظام مهندسی ساختمان عنوان گردیده است.

 

·         عملکرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعين چيست؟

اداره مربوطه موضوع درخواست شما را بررسي ميکند ، چنانچه ارزيابي ملک شما بر عهده اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان رضوی باشد ، طي نامه اي از مهندسين مشاور درخواست صدور پلان و نقشه ارزيابي ملک مورد نظر را مينمايد.

 

·         منظور از پلان ارزيابي چيست؟

پلان ارزيابي شامل 4 بخش ميباشد:

جي.پي.اس:  موقعيت دقيق ملک شما را بر اساس موقعيت ماهواره اي نشان مي دهد.
کيلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما را بر اساس نقشه راهسازي نشان مي دهد.
مساحت : مساحت دقيق از ملک شما که مورد نياز راهسازي مي باشد را تعيين مي نمايد.
اعياني : در صورت وجود هر گونه اعياني مثل درخت ، کشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگي و تعداد آن را مشخص مي نمايد.

 

·         پس از تحويل گرفتن پلان ارزيابي به کدام واحد مراجعه کنم؟

پس از دريافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه اي از اداره  شهرستان ، به واحد ارزيابي اداره کل راه و شهرسازي مراجعه کرده و اين واحد با توجه به نوع مالکيت شما فرم تهيه مدارک جهت تشکيل پرونده را ارائه خواهد داد.

 

·         قيمت گذاري توسط چه فردي و چگونه صورت مي پذيرد؟

توسط يک کارشناس از کانون کارشناسان رسمي دادگستري صورت مي گيرد که توسط ابلاغيه اي از اداره راه به همراه کارشناس ارزيابي و شخص مالک در محل ملک حاضر مي شوند و پس از مدتي کارشناس طي نامه اي قيمت ها را به کارشناس ارزيابي اعلام مي دارد.

 

·         آيا مالک ميتواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضي دعوت کند؟

بله ، از همان ابتدا شما مي توانيد طي نامه اي کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به اين اداره معرفي نماييد تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) نسبت به قيمت گذاري عرصه و اعيان شما اقدام نمايند که به اين عمل هيئت کارشناسي سه نفره مي گويند.

 

·         اگر مالک ، کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد بايد چگونه عمل کند؟

    مالک بعد از ارسال نامه قيمت گذاري کارشناس، باز هم ميتواند کارشناس مورد نظرش را معرفي کند و کارشناسي هيئت سه نفره صورت پذيرد.

 

·          پرداخت هزينه هاي کارشناسي بعهده چه کسي مي باشد؟

اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزينه کارشناسي بر عهده اداره مي باشد، وليکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک مي باشد و نيمي از هزينه کارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) بر عهده اداره و نيم ديگر بعده مالک مي باشد.

 

·         اگر زمين اوقافي باشد وليکن کشت زمين متعلق به ما باشد آيا پول زمين و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟

خير ، اگر زمين اوقافي باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

 

·         اگر زمين در حريم قانوني راه قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشيم حقي از بابت زمين به ما تعلق خواهد گرفت؟

خير ، از بابت پول زمين هزينه اي به شما قابل پرداخت نمي باشد ، چرا که زمين متعلق به خود اداره راه مي باشد

 

·         آخرين مهلت ثبت نام مسکن مهر مرحله دوم تا چه تاريخي مي باشد؟

تا زماني که از طريق وزارت راه و شهرسازي توقف ثبت نام اعلام نشود در استان مربوطه ثبت نام از طريق باجه هاي پستي ادامه دارد .

 

·         چنانچه قصد انصراف از تقاضاي مسکن مهر را داشته باشم چگونه بايد اقدام کنم ؟

شخص متقاضي با در دست داشتن مدارک شناسايي مي بايست به اداره راه و شهرسازي شهرستان محل تقاضا مراجعه نمايد تا پس از تکميل و امضا فرم انصراف از مسکن مهر ، نامه معرفي به بانک براي دريافت وجه موجودي حساب سپرده مسکن مهر براي وي صادر گردد

 

·          براي بهسازي و آسفالت جاده روستايي چه بايد كرد؟

جاده روستايي كه در آخرين سرشماري نفوس و مسكن(1390) زير 20 خانوار جمعيت داشته باشند در اولويت اجرايي اين اداره كل نمي باشد.
جاده روستايي كه بالاي 20 خانوار جمعيت دارند بر اساس اولويت در تخصيص اعتبار لازم در دست اقدام مي باشد.

 

·         براي تغيير كاربري ملك خود چه بايد بكنيم؟

درخواست تغيير كاربري مي بايست از طريق شهرداري شهر مربوطه به كميسيون ماده 5 استان ارسال گردد. ضمناً به قانون منع فروش و واگذاري اراضي براي امر مسكن، تغير كاربري اين گونه اراضي و طرح آن در كميسيون ماده 5 ممنوع مي باشد.

 

·         تعيين تكليف اراضي كه در تصرف افراد مي باشد ولي سند آن به نام دولت صادر شده به چه صورت مي باشد؟

بر حسب ضوابط و مقررات گذشته و همچنين مصوبات هئيت محترم وزيران اراضي تعريفي در صورت داشتن شرايط خاص (استحكام بنا، تصرف به قبل از سال 1380، تناسب عرصه و اعيان، كاربري مسكوني‌) و همچنين عدم استفاده متصرف از اراضي و امكانات دولتي با نرخ كارشناسي روز به متصرفين واگذار مي گرديد كه برابر نظريه شماره 18913/ه به مورخه 29/03/92 بدليل مغايرت قانوني ملغي اثر شده و امكان بهره برداري وجود ندارد و حسب ضوابط كنوني پس از رفع تصرف از راضي مي بايست به مزايده عمومي گذاشته شود.

 

·         مدارك لازم و شرايط دريافت تسهيلات چگونه است؟

مدارك لازم :

درخواست كلي توسط مالك كپي اسناد مالكيت واحد مسكوني همراه با اصل سند مالكيت كپي كروكي تاييد شده ملك بر روي طرح تفصيلي توسط شهرداري كپي پروانه ساخت همراه با اصل پروانه ارائه نقشه هاي اجرايي و فرم تعيين ناظركپي كارت ملي عكس از پروژه در مراحل مختلف بصورت چاپي ( حيث معرفي به بانك براي دريافت.... مربوط به تسهيلات) كپي نقشه هاي معماري و سازه (تاييد شده نظام مهندسي)

 

·         شرايط دريافت تسهيلات :

واقع بودن پروژه / ملك در محدوده ها مصوب عدم وقوع پروژه / ملك در پهنه اي نيازمند اسكان مجدد (جابجايي) يا ممنوعيت ساخت ارائه سند مالكيت ، سند يا وثيقه جايگزين رعايت حد نصاب تفكيك ، در طرح هاي بهسازي مصوب وجود طرح مصوب بهسازي و نوسازي براي محله ها و محدوده هاي هدف تبعيت از ضوابط مصوب طرح

 

·         نرخ بهره چقدر است؟

نرخ بهره در صورت تخصيص يارانه نرخ سود از سوي دولت به تسهيلات موضوع دستورالعمل پرداخت تسهيلات در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و سكونتگاههاي غير رسمي مي بايد يارانه مذكور در قالب قرارداد هاي وجوه اداره شده بين بانك و شركت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و حسب مفاد قرارداد در تفاهم شده مورد اقدام قرار مي گيرد.

در محلاتي كه متقاضيان نسبت به تشكيل صندوق توسعه محلي، به كارگيري فناوري هاي نو در ساخت و نيز اجرا براساس طرح مصوب محله اقدام نمايند، درصد يارانه 12 درصد مي باشد. در محلي كه متقاضيان صرفا نسبت به تشكيل صندوق توسعه محلي يا تجميع ريزدانه ها ( پلاكهاي خرد) اقدام نمايند، در صد يارانه 9 درصد مي باشد. متقاضيان انفرادي كه بدون حضور در صندوق هاي توسعه محلي و بدون اقدام به تجميع، صرفه اقدام به نوسازي واحد خود يا استفاده از فناوري هاي نو مي نمايند، مشمول دريافت يارانه سود تسهيلات به ميزان 6 درصد خواهند بود.

 

·         بافت فرسوده در كدام محلات است؟

از طريق تماس با شهرداري محل سكونت خود از اينكه ملك شما در بافت فرسوده واقع شده است يا خير اطلاع يابيد.