28 اسفند 1397

لیست خدمات شناسه دارابلاغی

 عنواندسته‌بندی 
بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)15061545000دریافت
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی15061544000دریافت
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات15061546100دریافت
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک15061546101دریافت
واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی15021549000دریافت
واگذاری زمین به اقشار ویژه15021549100دریافت
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی15021549102دریافت
واگذاری زمین به دستگاه دولتی15021549101دریافت
واگذاری زمین به عموم مردم15021549103دریافت
 عنواندسته‌بندی 
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمانمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصیمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"معاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقا و انتقال)معاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسیمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربیمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربیمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحیمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)معاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمرانمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح هامعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیهمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهریمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه طرح های تفضیلی شهریمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمانمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تامین عکس و نقشه پایهمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
برگزاری آزمون ورود به حرفه معاونت شهرسازی و معماریدریافت
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسیمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشورمعاونت شهرسازی و معماریدریافت