01 مهر 1400

اطلاع رسانی خدمات اداره کل راه و شهرسازی

 

معاونت املاک و حقوقی

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

 

15061545000

 

بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12) 
 

+

15061546000

 

تامین نصاب مالکانه

 

 

 

15061546100

 

فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

 

 

 

15061546101

 

فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک

 

 

 

15061544000

 

شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

 

 

 

15021549101

 

واگذاری زمین به اقشار ویژه

 

 

 

15021549102

 

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

 

 

 

15021549101

 

واگذاری زمین به دستگاه دولتی

 

 

 

15021549103

 

واگذاری زمین به عموم مردم

 

 

 

15021549000

 

واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

معاونت بازآفرینی و شهری

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

 

15011548000

 

اجرای پروژه ساخت مشارکتی

 

 

15011550000

 

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم

 

 

15011547000

 

آماده سازی مشارکتی اراضی

 

 

15021758000

 

شناسایی و اواویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیکی گونه های مختلف

 

 

 

15061677000

 

انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

 

 

 

15061681000

 

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

 

 

 

13041682000

 

صدور پروانه اشتغال به کار

 

 

 

13041682100

 

صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

 

 

 

13041682101

 

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)مهندسی ، کاردانی  و تجربی

 

 

 

13041682102

 

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

 

 

 

13041682103

 

صدور پروانه اشتغال به کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقا و انتقال)

 

 

 

13041682104

 

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی(صدور، تمدید، ارتقا، انتقال)

 

 

 

13041682105

 

صدور پرونه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

 

 

 

13041682106

 

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان ( شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی)

 

 

 

13041682107

 

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان ( شخص حقوقی)مهندسی ، کاردانی، تجربی

 

 

 

13041682108

 

صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی"تبصره 4 ماده 11"

 

 

 

13041682109

 

صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی"طراح و ناظر

 

 

 

13041682110

 

صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی

 

 

 

18051678100

 

برگزاری آزمون ورود به حرفه

 

 

 

18051678101

 

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

 

 

 

18061679000

 

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی

 

 

 

15061676000

 

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

 

 

معاونت شهرسازی ومعماری

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

 

15021689100

 

تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

 

 

+

15021690000

 

تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری

 

 

 

15021690102

 

تهیه طرح های طراحی شهری

 

 

 

15021690103

 

تهیه طرح های مجموعه شهری

 

 

 

15021691000

 

تامین عکس و نقشه پایه

 

 

 

15021692000

 

تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح ها

 

 

 

15021690101

 

تهیه طرح های تفضیلی شهری

 

 

 

15021690100

 

تتهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری

 

 

 

15021689101

 

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه