26 مهر 1400

اداره ارتباطات و اطلاع رساني

رييس اداره ارتباطات و اطلاع رساني ، جناب آقاي محمدرضا مرتضوي  با 29 سال سابقه اجرایی در پست هايي همچون رييس روابط عمومي سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي و رييس اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي می باشد.


ساختمان شماره يك: مشهد مقدس-بلوار شهید دستغیب - تقاطع خیام - طبقه 5 - اداره ارتباطات و اطلاع رساني
 

 تلفكس:  37628408(۰۵۱
پیام گیر ارتباط مردمی: ۳۷۶۲۸۴۱۴ (051

 

پست الکترونیک: ‍‍CRM@khrud.ir