05 آبان 1400

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
حامد گوهری رییس اداره راه و شهرسازی گناباد 57254701 57254701 بعد از چهارراه دادگستری - ابتدای خیابان امامت
  نمایندگی راه و شهرسازی بجستان 56727130 56725123 بلوار امام رضا(ع)