دوشنبه، 4 مرداد 1400

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
حسین ناطق جنت آبادی رییس اداره راه و شهرسازی گناباد 57254701 57254701 بعد از چهارراه دادگستری - ابتدای خیابان امامت
  مسئول نمایندگی راه و شهرسازی بجستان 56727130 56725123 بلوار امام رضا(ع)