دوشنبه، 4 مرداد 1400

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
حسن غلامی فاردقی رییس اداره راه و شهرسازی رشتخوار
56223680
56223682 بلوار شهید ساداتی - جنب پمپ گاز شهرداری