| 04 آذر 1399

 

 


 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
حامد ساجدی راد رییس اداره راه و شهرسازی تایباد 54533434 54533434 تايباد- رو به روي دبستان دكتر شريعتي- پلاك 46