| 30 مهر 1399

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
حسن غلامی فاردقی رییس اداره راه و شهرسازی خواف
54222040
54223900 میدان معلم - بلوار مرزداران - جنب فرماندهی نیروی انتظامی ج ا ا