23 آبان 1398
​اين اداره كل در نظر دارد در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، قطعه ذيل را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش برساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد به آدرس : مشهد،‌ حاشيه بلوار شهيد فكوري،بين فكوري...
چهارشنبه 22 آبان 1398
دوره آموزشی آشنایی با ضوابط پدافند غیرعامل (مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ) همزمان با هفته پدافند غیرعامل توسط اداره راه وشهرسازی شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.
شنبه 18 آبان 1398
برای تعامل آسان مردم و دولت،مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي، امروز (يكشنبه) با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط ارتباطی 111 به سوالات و تماس های مردمی پاسخ داد.  
یکشنبه 19 آبان 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي و معاونين ايشان روز يكشنبه 19 آبان ماه ، به منظور ارتباط مستقيم و بر خط با مردم  در محل استقرار سامانه برخط مردم و دولت(سامد) حضور خواهند داشت.  شهروندان گرامي ميتوانند از طريق تماس با تلفن 111 ...
پنجشنبه 16 آبان 1398
انتخابات هيأت رئيسه سال دوم از دور هشتم هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي برگزارشد.
ﺳﻪشنبه 14 آبان 1398
مدير حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از راه اندازي ستاد خبري حراست اين اداره كل خبر داد.
ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398
بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 97 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي رتبه برتر ارزيابي عملكرد در شاخص های اختصاصی را كسب كرد.    
چهارشنبه 24 مهر 1398
همزمان با روز جهاني عصاي سفيد، از همكار روشندل اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي تقدير به عمل آمد.
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
مدیر حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در این اداره كل خبر داد. 
یکشنبه 21 مهر 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مدیران و ناظران دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس و نماینده سازمان سنجش از روند برگزاري آزمون‌ ورود به حرفه‌ي مهندسان ساختمان است...
جمعه 19 مهر 1398
​اين اداره كل در نظر دارد در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، قطعه ذيل را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش برساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد به آدرس : مشهد،‌ حاشيه بلوار شهيد فكوري،بين فكوري...
چهارشنبه 22 آبان 1398
دوره آموزشی آشنایی با ضوابط پدافند غیرعامل (مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ) همزمان با هفته پدافند غیرعامل توسط اداره راه وشهرسازی شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.
شنبه 18 آبان 1398
برای تعامل آسان مردم و دولت،مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي، امروز (يكشنبه) با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط ارتباطی 111 به سوالات و تماس های مردمی پاسخ داد.  
یکشنبه 19 آبان 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي و معاونين ايشان روز يكشنبه 19 آبان ماه ، به منظور ارتباط مستقيم و بر خط با مردم  در محل استقرار سامانه برخط مردم و دولت(سامد) حضور خواهند داشت.  شهروندان گرامي ميتوانند از طريق تماس با تلفن 111 ...
پنجشنبه 16 آبان 1398
انتخابات هيأت رئيسه سال دوم از دور هشتم هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي برگزارشد.
ﺳﻪشنبه 14 آبان 1398
مدير حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از راه اندازي ستاد خبري حراست اين اداره كل خبر داد.
ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398
بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 97 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي رتبه برتر ارزيابي عملكرد در شاخص های اختصاصی را كسب كرد.    
چهارشنبه 24 مهر 1398
همزمان با روز جهاني عصاي سفيد، از همكار روشندل اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي تقدير به عمل آمد.
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
مدیر حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در این اداره كل خبر داد. 
یکشنبه 21 مهر 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مدیران و ناظران دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس و نماینده سازمان سنجش از روند برگزاري آزمون‌ ورود به حرفه‌ي مهندسان ساختمان است...
جمعه 19 مهر 1398
​اين اداره كل در نظر دارد در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، قطعه ذيل را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش برساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد به آدرس : مشهد،‌ حاشيه بلوار شهيد فكوري،بين فكوري...
چهارشنبه 22 آبان 1398
دوره آموزشی آشنایی با ضوابط پدافند غیرعامل (مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ) همزمان با هفته پدافند غیرعامل توسط اداره راه وشهرسازی شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.
شنبه 18 آبان 1398
برای تعامل آسان مردم و دولت،مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي، امروز (يكشنبه) با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط ارتباطی 111 به سوالات و تماس های مردمی پاسخ داد.  
یکشنبه 19 آبان 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي و معاونين ايشان روز يكشنبه 19 آبان ماه ، به منظور ارتباط مستقيم و بر خط با مردم  در محل استقرار سامانه برخط مردم و دولت(سامد) حضور خواهند داشت.  شهروندان گرامي ميتوانند از طريق تماس با تلفن 111 ...
پنجشنبه 16 آبان 1398
انتخابات هيأت رئيسه سال دوم از دور هشتم هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي برگزارشد.
ﺳﻪشنبه 14 آبان 1398
مدير حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از راه اندازي ستاد خبري حراست اين اداره كل خبر داد.
ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398
بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 97 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي رتبه برتر ارزيابي عملكرد در شاخص های اختصاصی را كسب كرد.    
چهارشنبه 24 مهر 1398
همزمان با روز جهاني عصاي سفيد، از همكار روشندل اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي تقدير به عمل آمد.
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
مدیر حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در این اداره كل خبر داد. 
یکشنبه 21 مهر 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مدیران و ناظران دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس و نماینده سازمان سنجش از روند برگزاري آزمون‌ ورود به حرفه‌ي مهندسان ساختمان است...
جمعه 19 مهر 1398