22 مهر 1398
مدیر حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در این اداره كل خبر داد. 
یکشنبه 21 مهر 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مدیران و ناظران دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس و نماینده سازمان سنجش از روند برگزاري آزمون‌ ورود به حرفه‌ي مهندسان ساختمان است...
جمعه 19 مهر 1398
در مراسمی با حضور خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بخشی از کریدور جنوب به شمال شرق کشور (قطعه ۱ باند دوم محور مهنه گناباد به طول ۱۰ کیلومتر)و آغاز عملیات اجرایی دو قطعه از ...
پنجشنبه 18 مهر 1398
رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوري‌هاي نوين ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از آغاز برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاي پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهرماه 98 ) همزمان با سراسر كشور خبر داد. ...
پنجشنبه 18 مهر 1398
رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوري‌هاي نوين ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاي پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهرماه 98) به طور همزمان در سراسر كشور خبر داد. ...
چهارشنبه 17 مهر 1398
دوره آموزشي حفاظت گفتار با محوریت امنیت ملی در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي برگزارشد.
ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398
رییس دفتر منطقه ای شمال مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: استان خراسان رضوي تا پايان سال جاري مجهز به 39 دستگاه شتاب نگار زلزله نسل جديد مي شود.
پنجشنبه 11 مهر 1398
رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و  كيفيت ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: مردم ميتوانند هر گونه شكايت از عدم اجراي مقررات ملي ساختمان را از طريق سامانه كشوري نظارت عاليه ماده 35 گزارش دهند. ...
یکشنبه 07 مهر 1398
محمد اسلامی در سفر به خراسان رضوی با اشاره به اینکه پل جدید مرزی سرخس پس از مذاکره با ترکمنستان افتتاح می‌شود، گفت: شکوفایی اقتصادی این منطقه را از طریق توسعه ترانزیت دنبال می‌کنیم.
شنبه 06 مهر 1398
حجم مبادلات ترانزیت در پایانه مرز لطف‌آباد باید افزایش یابد
شنبه 06 مهر 1398
مدیر حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در این اداره كل خبر داد. 
یکشنبه 21 مهر 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مدیران و ناظران دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس و نماینده سازمان سنجش از روند برگزاري آزمون‌ ورود به حرفه‌ي مهندسان ساختمان است...
جمعه 19 مهر 1398
در مراسمی با حضور خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بخشی از کریدور جنوب به شمال شرق کشور (قطعه ۱ باند دوم محور مهنه گناباد به طول ۱۰ کیلومتر)و آغاز عملیات اجرایی دو قطعه از ...
پنجشنبه 18 مهر 1398
رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوري‌هاي نوين ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از آغاز برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاي پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهرماه 98 ) همزمان با سراسر كشور خبر داد. ...
پنجشنبه 18 مهر 1398
رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوري‌هاي نوين ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاي پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهرماه 98) به طور همزمان در سراسر كشور خبر داد. ...
چهارشنبه 17 مهر 1398
دوره آموزشي حفاظت گفتار با محوریت امنیت ملی در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي برگزارشد.
ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398
رییس دفتر منطقه ای شمال مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: استان خراسان رضوي تا پايان سال جاري مجهز به 39 دستگاه شتاب نگار زلزله نسل جديد مي شود.
پنجشنبه 11 مهر 1398
رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و  كيفيت ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: مردم ميتوانند هر گونه شكايت از عدم اجراي مقررات ملي ساختمان را از طريق سامانه كشوري نظارت عاليه ماده 35 گزارش دهند. ...
یکشنبه 07 مهر 1398
محمد اسلامی در سفر به خراسان رضوی با اشاره به اینکه پل جدید مرزی سرخس پس از مذاکره با ترکمنستان افتتاح می‌شود، گفت: شکوفایی اقتصادی این منطقه را از طریق توسعه ترانزیت دنبال می‌کنیم.
شنبه 06 مهر 1398
حجم مبادلات ترانزیت در پایانه مرز لطف‌آباد باید افزایش یابد
شنبه 06 مهر 1398
مدیر حراست اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در این اداره كل خبر داد. 
یکشنبه 21 مهر 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از مدیران و ناظران دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس و نماینده سازمان سنجش از روند برگزاري آزمون‌ ورود به حرفه‌ي مهندسان ساختمان است...
جمعه 19 مهر 1398
در مراسمی با حضور خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بخشی از کریدور جنوب به شمال شرق کشور (قطعه ۱ باند دوم محور مهنه گناباد به طول ۱۰ کیلومتر)و آغاز عملیات اجرایی دو قطعه از ...
پنجشنبه 18 مهر 1398
رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوري‌هاي نوين ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از آغاز برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاي پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهرماه 98 ) همزمان با سراسر كشور خبر داد. ...
پنجشنبه 18 مهر 1398
رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوري‌هاي نوين ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهاي پنجشنبه و جمعه (18 و 19 مهرماه 98) به طور همزمان در سراسر كشور خبر داد. ...
چهارشنبه 17 مهر 1398
دوره آموزشي حفاظت گفتار با محوریت امنیت ملی در اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي برگزارشد.
ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398
رییس دفتر منطقه ای شمال مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: استان خراسان رضوي تا پايان سال جاري مجهز به 39 دستگاه شتاب نگار زلزله نسل جديد مي شود.
پنجشنبه 11 مهر 1398
رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و  كيفيت ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: مردم ميتوانند هر گونه شكايت از عدم اجراي مقررات ملي ساختمان را از طريق سامانه كشوري نظارت عاليه ماده 35 گزارش دهند. ...
یکشنبه 07 مهر 1398
محمد اسلامی در سفر به خراسان رضوی با اشاره به اینکه پل جدید مرزی سرخس پس از مذاکره با ترکمنستان افتتاح می‌شود، گفت: شکوفایی اقتصادی این منطقه را از طریق توسعه ترانزیت دنبال می‌کنیم.
شنبه 06 مهر 1398
حجم مبادلات ترانزیت در پایانه مرز لطف‌آباد باید افزایش یابد
شنبه 06 مهر 1398