05 بهمن 1398
رييس اداره نظام مهندسي، مقررات ملي و كنترل ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاري هشتمين انتخابات هيات رييسه گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در مشهد مقدس و همزمان در 4 شهرستان استان خراسان رضوي خبر داد...
پنجشنبه 03 بهمن 1398
رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اهم فعالیت های این سازمان را تشریح کردند. 
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي از معاونت ها و بخش هاي مختلف درساختمان شماره دو اين اداره كل به صورت سرزده بازدید به عمل آورد .  
دوشنبه 30 دی 1398
با ابلاغ حکمی از سوی مدیرکل راه وشهرسازی استان خراسان رضوي، علي عودي به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اين اداره کل منصوب شد.
یکشنبه 29 دی 1398
از سوی جانشين وزير راه و  شهرسازي در ستاد مديريت بحران كشور، مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به عنوان رییس كميته مديريت بحران راه و شهرسازي استان منصوب شد
شنبه 28 دی 1398
رییس اداره راه  و شهرسازی شهرستان خواف و رشتخوار از خلع ید و رفع تصرف 8 هزار و  310 مترمربع از اراضی ملی در شهرستان خواف خبرداد.
شنبه 28 دی 1398
سرپرست اداره راه و شهرسازی گناباد و بجستان از رفع تصرف 500 مترمربع از اراضی ملی اين شهرستان خبر داد.  
شنبه 28 دی 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از ساخت يك هزار واحد طرح اقدام ملي مسكن در شهر جديد بينالود خبر داد .
چهارشنبه 25 دی 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی از رفع تصرف 14 هزار و 800 مترمربع از اراضی ملی در شهر مشهد مقدس و شهر طرقبه طی ماه جاری خبر داد .
ﺳﻪشنبه 24 دی 1398
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه از رفع تصرف 200 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش ریالی 600 میلیون ریال خبر داد.
شنبه 21 دی 1398
رييس اداره نظام مهندسي، مقررات ملي و كنترل ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاري هشتمين انتخابات هيات رييسه گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در مشهد مقدس و همزمان در 4 شهرستان استان خراسان رضوي خبر داد...
پنجشنبه 03 بهمن 1398
رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اهم فعالیت های این سازمان را تشریح کردند. 
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي از معاونت ها و بخش هاي مختلف درساختمان شماره دو اين اداره كل به صورت سرزده بازدید به عمل آورد .  
دوشنبه 30 دی 1398
با ابلاغ حکمی از سوی مدیرکل راه وشهرسازی استان خراسان رضوي، علي عودي به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اين اداره کل منصوب شد.
یکشنبه 29 دی 1398
از سوی جانشين وزير راه و  شهرسازي در ستاد مديريت بحران كشور، مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به عنوان رییس كميته مديريت بحران راه و شهرسازي استان منصوب شد
شنبه 28 دی 1398
رییس اداره راه  و شهرسازی شهرستان خواف و رشتخوار از خلع ید و رفع تصرف 8 هزار و  310 مترمربع از اراضی ملی در شهرستان خواف خبرداد.
شنبه 28 دی 1398
سرپرست اداره راه و شهرسازی گناباد و بجستان از رفع تصرف 500 مترمربع از اراضی ملی اين شهرستان خبر داد.  
شنبه 28 دی 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از ساخت يك هزار واحد طرح اقدام ملي مسكن در شهر جديد بينالود خبر داد .
چهارشنبه 25 دی 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی از رفع تصرف 14 هزار و 800 مترمربع از اراضی ملی در شهر مشهد مقدس و شهر طرقبه طی ماه جاری خبر داد .
ﺳﻪشنبه 24 دی 1398
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه از رفع تصرف 200 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش ریالی 600 میلیون ریال خبر داد.
شنبه 21 دی 1398
رييس اداره نظام مهندسي، مقررات ملي و كنترل ساختمان اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از برگزاري هشتمين انتخابات هيات رييسه گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در مشهد مقدس و همزمان در 4 شهرستان استان خراسان رضوي خبر داد...
پنجشنبه 03 بهمن 1398
رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اهم فعالیت های این سازمان را تشریح کردند. 
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398
مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي از معاونت ها و بخش هاي مختلف درساختمان شماره دو اين اداره كل به صورت سرزده بازدید به عمل آورد .  
دوشنبه 30 دی 1398
با ابلاغ حکمی از سوی مدیرکل راه وشهرسازی استان خراسان رضوي، علي عودي به عنوان سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اين اداره کل منصوب شد.
یکشنبه 29 دی 1398
از سوی جانشين وزير راه و  شهرسازي در ستاد مديريت بحران كشور، مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به عنوان رییس كميته مديريت بحران راه و شهرسازي استان منصوب شد
شنبه 28 دی 1398
رییس اداره راه  و شهرسازی شهرستان خواف و رشتخوار از خلع ید و رفع تصرف 8 هزار و  310 مترمربع از اراضی ملی در شهرستان خواف خبرداد.
شنبه 28 دی 1398
سرپرست اداره راه و شهرسازی گناباد و بجستان از رفع تصرف 500 مترمربع از اراضی ملی اين شهرستان خبر داد.  
شنبه 28 دی 1398
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از ساخت يك هزار واحد طرح اقدام ملي مسكن در شهر جديد بينالود خبر داد .
چهارشنبه 25 دی 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی از رفع تصرف 14 هزار و 800 مترمربع از اراضی ملی در شهر مشهد مقدس و شهر طرقبه طی ماه جاری خبر داد .
ﺳﻪشنبه 24 دی 1398
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه از رفع تصرف 200 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش ریالی 600 میلیون ریال خبر داد.
شنبه 21 دی 1398