| 22 تیر 1399
هدف از شکل گیری یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی که برای نخستین بار در سال94 آغاز به کار کرد، جلوگیری از تصرف اراضی و کوتاه کردن دست سودجویان است ؛ این یگان تنها در سال گذشته 109پرونده تصرفات اراضی را بررسی و این زمین ه...
یکشنبه 22 تیر 1399
مديركل راه وشهرسازي خراسان رضوي به همراه معاونين اين اداره كل در جلسه شوراي اداري شهرستان خليل آباد شركت كرد. گفتني است اين جلسه با حضور حجت الاسلام و المسلمين نيك بين نماينده مردم كاشمر، خليل آباد، بردسكن و كوهسرخ در مجلس شورا...
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در سفر به شهرستان كاشمر، در جلسه بررسي مسائل و مشكلات راه وشهرسازي اين شهرستان شركت كرد.  به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، مهندس قدرت الله ابك مديركل راه...
پنجشنبه 19 تیر 1399
قدرت اله ابك مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از اراضي طرح اقدام ملي مسكن در شهرستان كاشمر بازديد كرد. 
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه وشهرسازي خراسان رضوي به همراه معاونين اين اداره كل از پروژه رفع نقاط حادثه خيز ابتداي محور كاشمر - نيشابور بازديد كرد.  گفتني است در اين بازديد حجت الاسلام و المسلمين نيك بين نماينده مردم كاشمر، خليل آباد، بردسكن و ك...
پنجشنبه 19 تیر 1399
فتو تيتر - بازديد مديركل ر اه و شهرسازي خراسان رضوي از فرودگاه هواپيماهاي فوق سبك بخش خصوصي شركت هوانوردي كاويان پرواز شرق شهرستان كاشمر
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه  وشهرسازي خراسان رضوي از روند احداث پروژه باند دوم محور كاشمر - سه راهي شادمهر بازديد كرد.
پنجشنبه 19 تیر 1399
طی مراسمی با حضور امیر رضا شکری معاون توسعه مدیریت منابع انسانی ،نعیمی مجد رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل ،مسعودی رئیس اداره پشتیبانی ، توسعه منابع انسانی و تحول اداری از همکاران خدوم و پرتلاش میزخدمت اداره کل راه و شهرسازی خراسا...
چهارشنبه 18 تیر 1399
طي حكمي از سوی مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي، سرپرست جديد اداره راه و شهرسازی شهرستان بينالود و چناران  منصوب شد .
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
طي حكمي از سوی قدرت اله ابك مديركل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، رضا ناصري تاجور به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اين اداره كل منصوب شد
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
هدف از شکل گیری یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی که برای نخستین بار در سال94 آغاز به کار کرد، جلوگیری از تصرف اراضی و کوتاه کردن دست سودجویان است ؛ این یگان تنها در سال گذشته 109پرونده تصرفات اراضی را بررسی و این زمین ه...
یکشنبه 22 تیر 1399
مديركل راه وشهرسازي خراسان رضوي به همراه معاونين اين اداره كل در جلسه شوراي اداري شهرستان خليل آباد شركت كرد. گفتني است اين جلسه با حضور حجت الاسلام و المسلمين نيك بين نماينده مردم كاشمر، خليل آباد، بردسكن و كوهسرخ در مجلس شورا...
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در سفر به شهرستان كاشمر، در جلسه بررسي مسائل و مشكلات راه وشهرسازي اين شهرستان شركت كرد.  به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، مهندس قدرت الله ابك مديركل راه...
پنجشنبه 19 تیر 1399
قدرت اله ابك مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از اراضي طرح اقدام ملي مسكن در شهرستان كاشمر بازديد كرد. 
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه وشهرسازي خراسان رضوي به همراه معاونين اين اداره كل از پروژه رفع نقاط حادثه خيز ابتداي محور كاشمر - نيشابور بازديد كرد.  گفتني است در اين بازديد حجت الاسلام و المسلمين نيك بين نماينده مردم كاشمر، خليل آباد، بردسكن و ك...
پنجشنبه 19 تیر 1399
فتو تيتر - بازديد مديركل ر اه و شهرسازي خراسان رضوي از فرودگاه هواپيماهاي فوق سبك بخش خصوصي شركت هوانوردي كاويان پرواز شرق شهرستان كاشمر
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه  وشهرسازي خراسان رضوي از روند احداث پروژه باند دوم محور كاشمر - سه راهي شادمهر بازديد كرد.
پنجشنبه 19 تیر 1399
طی مراسمی با حضور امیر رضا شکری معاون توسعه مدیریت منابع انسانی ،نعیمی مجد رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل ،مسعودی رئیس اداره پشتیبانی ، توسعه منابع انسانی و تحول اداری از همکاران خدوم و پرتلاش میزخدمت اداره کل راه و شهرسازی خراسا...
چهارشنبه 18 تیر 1399
طي حكمي از سوی مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي، سرپرست جديد اداره راه و شهرسازی شهرستان بينالود و چناران  منصوب شد .
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
طي حكمي از سوی قدرت اله ابك مديركل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، رضا ناصري تاجور به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اين اداره كل منصوب شد
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
هدف از شکل گیری یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی که برای نخستین بار در سال94 آغاز به کار کرد، جلوگیری از تصرف اراضی و کوتاه کردن دست سودجویان است ؛ این یگان تنها در سال گذشته 109پرونده تصرفات اراضی را بررسی و این زمین ه...
یکشنبه 22 تیر 1399
مديركل راه وشهرسازي خراسان رضوي به همراه معاونين اين اداره كل در جلسه شوراي اداري شهرستان خليل آباد شركت كرد. گفتني است اين جلسه با حضور حجت الاسلام و المسلمين نيك بين نماينده مردم كاشمر، خليل آباد، بردسكن و كوهسرخ در مجلس شورا...
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در سفر به شهرستان كاشمر، در جلسه بررسي مسائل و مشكلات راه وشهرسازي اين شهرستان شركت كرد.  به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، مهندس قدرت الله ابك مديركل راه...
پنجشنبه 19 تیر 1399
قدرت اله ابك مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از اراضي طرح اقدام ملي مسكن در شهرستان كاشمر بازديد كرد. 
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه وشهرسازي خراسان رضوي به همراه معاونين اين اداره كل از پروژه رفع نقاط حادثه خيز ابتداي محور كاشمر - نيشابور بازديد كرد.  گفتني است در اين بازديد حجت الاسلام و المسلمين نيك بين نماينده مردم كاشمر، خليل آباد، بردسكن و ك...
پنجشنبه 19 تیر 1399
فتو تيتر - بازديد مديركل ر اه و شهرسازي خراسان رضوي از فرودگاه هواپيماهاي فوق سبك بخش خصوصي شركت هوانوردي كاويان پرواز شرق شهرستان كاشمر
پنجشنبه 19 تیر 1399
مديركل راه  وشهرسازي خراسان رضوي از روند احداث پروژه باند دوم محور كاشمر - سه راهي شادمهر بازديد كرد.
پنجشنبه 19 تیر 1399
طی مراسمی با حضور امیر رضا شکری معاون توسعه مدیریت منابع انسانی ،نعیمی مجد رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل ،مسعودی رئیس اداره پشتیبانی ، توسعه منابع انسانی و تحول اداری از همکاران خدوم و پرتلاش میزخدمت اداره کل راه و شهرسازی خراسا...
چهارشنبه 18 تیر 1399
طي حكمي از سوی مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي، سرپرست جديد اداره راه و شهرسازی شهرستان بينالود و چناران  منصوب شد .
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
طي حكمي از سوی قدرت اله ابك مديركل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، رضا ناصري تاجور به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اين اداره كل منصوب شد
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399