| 02 مهر 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود درپایان هفته گذشته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان های گناباد و بجستان بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان ها را بررسي كرد .  
یکشنبه 19 مرداد 1399
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، قدرت اله اَبَک در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اهمیت کار دراین معاونت خواستار رسیدگی ویژه به امور ...
یکشنبه 19 مرداد 1399
جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده دراین هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد .  
چهارشنبه 15 مرداد 1399
مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی روز گذشته در جلسه بررسی روند اتمام پروژه های باقیمانده طرح مسکن مهر استان که از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس و با حضور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن و مجری ویژه و قائم وزیر در...
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای  به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیانی که پیامک دریافت کرده اند اعلام میدارد  با توجه به آخرین رقم سمت راست از کد ملی به شرح ذیل از ساعت ۱۱ صبح رو...
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود اين هفته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان ها را بررسي كرد . 
شنبه 11 مرداد 1399
مهندس ابك مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود اين هفته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان سبزوار بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی شهرستان نیشابور  را بررسي كرد.
پنجشنبه 09 مرداد 1399
🔻 مهندس ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حجت الاسلام مقیسه امام جمعه محترم شهرستان سبزوار دیدار و گفتگو کرد .
چهارشنبه 08 مرداد 1399
🔸 جلسه بررسی اراضی ملی و دولتی بنام سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده و حریم شهر سبزوار به ویژه اراضی فرودگاه ، سجاد شهر و شهرک اندیشه با حضور مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،دکترمحبی نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس...
چهارشنبه 08 مرداد 1399
جلسه کمیسیون ماده 5 با حضور مهندس رزم حسینی استاندار، مهندس سالیانی مديركل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی، مهندس ابک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی و سایر مدیران عضو کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد....
یکشنبه 05 مرداد 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود درپایان هفته گذشته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان های گناباد و بجستان بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان ها را بررسي كرد .  
یکشنبه 19 مرداد 1399
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، قدرت اله اَبَک در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اهمیت کار دراین معاونت خواستار رسیدگی ویژه به امور ...
یکشنبه 19 مرداد 1399
جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده دراین هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد .  
چهارشنبه 15 مرداد 1399
مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی روز گذشته در جلسه بررسی روند اتمام پروژه های باقیمانده طرح مسکن مهر استان که از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس و با حضور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن و مجری ویژه و قائم وزیر در...
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای  به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیانی که پیامک دریافت کرده اند اعلام میدارد  با توجه به آخرین رقم سمت راست از کد ملی به شرح ذیل از ساعت ۱۱ صبح رو...
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود اين هفته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان ها را بررسي كرد . 
شنبه 11 مرداد 1399
مهندس ابك مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود اين هفته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان سبزوار بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی شهرستان نیشابور  را بررسي كرد.
پنجشنبه 09 مرداد 1399
🔻 مهندس ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حجت الاسلام مقیسه امام جمعه محترم شهرستان سبزوار دیدار و گفتگو کرد .
چهارشنبه 08 مرداد 1399
🔸 جلسه بررسی اراضی ملی و دولتی بنام سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده و حریم شهر سبزوار به ویژه اراضی فرودگاه ، سجاد شهر و شهرک اندیشه با حضور مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،دکترمحبی نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس...
چهارشنبه 08 مرداد 1399
جلسه کمیسیون ماده 5 با حضور مهندس رزم حسینی استاندار، مهندس سالیانی مديركل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی، مهندس ابک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی و سایر مدیران عضو کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد....
یکشنبه 05 مرداد 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود درپایان هفته گذشته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان های گناباد و بجستان بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان ها را بررسي كرد .  
یکشنبه 19 مرداد 1399
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، قدرت اله اَبَک در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اهمیت کار دراین معاونت خواستار رسیدگی ویژه به امور ...
یکشنبه 19 مرداد 1399
جلسه هیئت نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جهت بررسی پرونده های مطرح شده دراین هیئت به ریاست مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور سایر اعضای هیئت نمایندگی در محل این اداره کل برگزار شد .  
چهارشنبه 15 مرداد 1399
مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی روز گذشته در جلسه بررسی روند اتمام پروژه های باقیمانده طرح مسکن مهر استان که از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس و با حضور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن و مجری ویژه و قائم وزیر در...
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای  به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیانی که پیامک دریافت کرده اند اعلام میدارد  با توجه به آخرین رقم سمت راست از کد ملی به شرح ذیل از ساعت ۱۱ صبح رو...
ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود اين هفته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی این شهرستان ها را بررسي كرد . 
شنبه 11 مرداد 1399
مهندس ابك مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در ادامه سفرهاي شهرستاني خود اين هفته از پروژه هاي راه وشهرسازي شهرستان سبزوار بازديد و مشکلات پروژه های راه و شهرسازی شهرستان نیشابور  را بررسي كرد.
پنجشنبه 09 مرداد 1399
🔻 مهندس ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حجت الاسلام مقیسه امام جمعه محترم شهرستان سبزوار دیدار و گفتگو کرد .
چهارشنبه 08 مرداد 1399
🔸 جلسه بررسی اراضی ملی و دولتی بنام سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده و حریم شهر سبزوار به ویژه اراضی فرودگاه ، سجاد شهر و شهرک اندیشه با حضور مهندس ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،دکترمحبی نماینده مردم شهرستان سبزوار در مجلس...
چهارشنبه 08 مرداد 1399
جلسه کمیسیون ماده 5 با حضور مهندس رزم حسینی استاندار، مهندس سالیانی مديركل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی، مهندس ابک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی و سایر مدیران عضو کمیسیون ماده ۵ استان برگزار شد....
یکشنبه 05 مرداد 1399