18 فروردین 1399
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  گفت : مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان رضوی ویژه شهرهای فریمان، قوچان و بجستان از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۶ اسفندماه تا ساعت  ۲۴ روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود. ...
دوشنبه 26 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  گفت : مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان رضوی از ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه 22 اسفندماه 98 آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه 23 اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
چهارشنبه 21 اسفند 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی  از رفع تصرف 43 هزارمترمربع از اراضی ملی درشهرستان های مشهد و طرقبه و شاندیز به ارزش ریالی 715 میلیارد ریال خبر داد.
چهارشنبه 21 اسفند 1398
معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از ادامه عملیات بهسازی تونل الله اکبر در محور درگز- کبکان- دوغایی با اعتبار 2 هزار و 534 میلیارد ریال خبر داد.
دوشنبه 19 اسفند 1398
جلسه کارگروه مدیریت بحران اداره کل راه وشهرسازی به ریاست قدرت الله ابک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی با تاکید بر تحقق هرچه سریعتر بسترهای پاسخگویی الکترونیک به منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع برگزار شد.
یکشنبه 11 اسفند 1398
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با توجه به ضرورت توجه به بهداشت و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، بدینوسیله توقف برگزاری تمامی سمینارها، همایش ها و دوره های آموزشی ت...
یکشنبه 11 اسفند 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی  از رفع تصرف 6000 مترمربع از اراضی ملی شهرستان طرقبه و شاندیز به ارزش ریالی 42 میلیارد ریال خبر داد.
شنبه 10 اسفند 1398
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان گناباد از رفع تصرف 1000 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش 500 میلیون ریال خبر داد.      
پنجشنبه 08 اسفند 1398
رییس اداره راه  و شهرسازی شهرستان طرقبه شاندیز از خلع ید و رفع تصرف 2000 متر مربع از اراضی ملی در شهرستان شاندیز خبرداد.     
چهارشنبه 07 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پیامی به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس؛ این روز را به جامعه مهندسي استان تبريك گفت.  
یکشنبه 04 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  گفت : مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان رضوی ویژه شهرهای فریمان، قوچان و بجستان از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۶ اسفندماه تا ساعت  ۲۴ روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود. ...
دوشنبه 26 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  گفت : مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان رضوی از ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه 22 اسفندماه 98 آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه 23 اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
چهارشنبه 21 اسفند 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی  از رفع تصرف 43 هزارمترمربع از اراضی ملی درشهرستان های مشهد و طرقبه و شاندیز به ارزش ریالی 715 میلیارد ریال خبر داد.
چهارشنبه 21 اسفند 1398
معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از ادامه عملیات بهسازی تونل الله اکبر در محور درگز- کبکان- دوغایی با اعتبار 2 هزار و 534 میلیارد ریال خبر داد.
دوشنبه 19 اسفند 1398
جلسه کارگروه مدیریت بحران اداره کل راه وشهرسازی به ریاست قدرت الله ابک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی با تاکید بر تحقق هرچه سریعتر بسترهای پاسخگویی الکترونیک به منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع برگزار شد.
یکشنبه 11 اسفند 1398
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با توجه به ضرورت توجه به بهداشت و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، بدینوسیله توقف برگزاری تمامی سمینارها، همایش ها و دوره های آموزشی ت...
یکشنبه 11 اسفند 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی  از رفع تصرف 6000 مترمربع از اراضی ملی شهرستان طرقبه و شاندیز به ارزش ریالی 42 میلیارد ریال خبر داد.
شنبه 10 اسفند 1398
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان گناباد از رفع تصرف 1000 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش 500 میلیون ریال خبر داد.      
پنجشنبه 08 اسفند 1398
رییس اداره راه  و شهرسازی شهرستان طرقبه شاندیز از خلع ید و رفع تصرف 2000 متر مربع از اراضی ملی در شهرستان شاندیز خبرداد.     
چهارشنبه 07 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پیامی به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس؛ این روز را به جامعه مهندسي استان تبريك گفت.  
یکشنبه 04 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  گفت : مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان رضوی ویژه شهرهای فریمان، قوچان و بجستان از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۶ اسفندماه تا ساعت  ۲۴ روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود. ...
دوشنبه 26 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  گفت : مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان رضوی از ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه 22 اسفندماه 98 آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه 23 اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
چهارشنبه 21 اسفند 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی  از رفع تصرف 43 هزارمترمربع از اراضی ملی درشهرستان های مشهد و طرقبه و شاندیز به ارزش ریالی 715 میلیارد ریال خبر داد.
چهارشنبه 21 اسفند 1398
معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي از ادامه عملیات بهسازی تونل الله اکبر در محور درگز- کبکان- دوغایی با اعتبار 2 هزار و 534 میلیارد ریال خبر داد.
دوشنبه 19 اسفند 1398
جلسه کارگروه مدیریت بحران اداره کل راه وشهرسازی به ریاست قدرت الله ابک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی با تاکید بر تحقق هرچه سریعتر بسترهای پاسخگویی الکترونیک به منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع برگزار شد.
یکشنبه 11 اسفند 1398
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با توجه به ضرورت توجه به بهداشت و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، بدینوسیله توقف برگزاری تمامی سمینارها، همایش ها و دوره های آموزشی ت...
یکشنبه 11 اسفند 1398
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خراسان رضوی  از رفع تصرف 6000 مترمربع از اراضی ملی شهرستان طرقبه و شاندیز به ارزش ریالی 42 میلیارد ریال خبر داد.
شنبه 10 اسفند 1398
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان گناباد از رفع تصرف 1000 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش 500 میلیون ریال خبر داد.      
پنجشنبه 08 اسفند 1398
رییس اداره راه  و شهرسازی شهرستان طرقبه شاندیز از خلع ید و رفع تصرف 2000 متر مربع از اراضی ملی در شهرستان شاندیز خبرداد.     
چهارشنبه 07 اسفند 1398
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پیامی به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس؛ این روز را به جامعه مهندسي استان تبريك گفت.  
یکشنبه 04 اسفند 1398