05 تیر 1398

 

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي
  نام و نام خانوادگي محمدرضا اخوان عبداللهيان
تلفن 37620012
دورنگار 37620013

محل استقرار

ساختمان شماره يك (دستغيب)

 

آقای مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس عمران و دارای 20 سال سابقه کار در پست های کارشناسی ساختمان، کنترل اجرای ساختمان، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و گروه اجرایی، مدیریت امور اجرایی ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی و مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل می باشد.
 
* شرح وظايف حوزه مديركل