دوشنبه، 4 مرداد 1400

 

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي
  نام و نام خانوادگي قدرت الله ابك
تلفن 37620012
دورنگار 37620013

محل استقرار

ساختمان شماره يك (دستغيب)

 

آقاي مهندس قدرت الله ابك  داراي مدرك تحصيلي ليسانس عمران و فوق ليسانس مهندسی برنامه ريزي شهري  با سابقه سالها مديريت امور اجرايي در بخش هاي مختلف اجرايي استان سمنان  است كه به عنوان چهارمين مديركل راه وشهرسازي در استان خراسان رضوي، منصوب شده است. 


از جمله مهمترين سوابق حرفه اي مهندس قدرت الله ابك مي توان مسووليت هايي همچون مديركل دفتر فني و امور عمراني استانداري سمنان، سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري سمنان، جانشين استاندار در شوراي مديريت بحران، رياست چندين كميسيون تخصصي همچون كميسيون ايمني راه هاي استان، كميسيون واگذاري اراضي، كميسيون ماده 5، كميسيون مناسب سازي معابر شهري، رييس كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان، رييس ستاد بازآفريني شهري، رييس شوراي فني استان و مسووليت هاي متعدد  ديگر را نام برد.  


* شرح وظايف حوزه مديركل