26 مهر 1400

 

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي
  نام و نام خانوادگي عبدالمجید نژادصفوی
تلفن 37620012
دورنگار 37620013

محل استقرار

ساختمان شماره يك (دستغيب)

 

آقای مهندس عبدالمجید نژادصفوی دارای مدرک تحصیلی لیسانس راه و ساختمان با سابقه مدیریت امور اجرایی در بخش های مختلف اجرایی، در پست هایی چون مدیرکل دفتر فنی استانداری،  مدیرکل هماهنگی استان های آزمایشگاه های فنی مکانیک خاک، معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو هیات مدیره آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، مدیرکل راه و ترابری استان سمنان، مدیرکل راه و شهرسازی استان های سمنان و کهگلویه و بویراحمد  است که به عنوان پنجمین مدیرکل راه وشهرسازی در استان خراسان رضوی، منصوب شده است.


* شرح وظايف حوزه مديركل