30 شهریور 1398

  • Wednesday 14 August 2019
   مهندس اسلامی
   وزیر راه و شهرسازی

   امسال ۱۷ مرداد ماه، روز خبرنگار با ماه ذي الحجه مصادف شده و در ذكر عظمت اين روزها همين بس كه دو عيد بزرگ مسلمانان "عيد سعيدقربان" و "عيد غدير خم" در اين ماه عزيز و بزرگ واقع شده است.

   ۱۷ مرداد هر سال بهانه اي است براي تكريم از خبرنگاراني كه همچون شهيد محمود صارمي بقاي حقيقت را به بقاي خود ترجيح دهند .
   شايسته مي‌دانم از  همت والا و پرثمر خبرنگاران عزيز قدرداني و تشكر كنم؛ اطمينان دارم كه با همراهي و همدلي و نقدهاي سازنده آنها مي توان موانع را از سر راه برداشت و به آينده‌اي روشن براي مردم و كشور عزيزمان اميدوار بود.
   از ايزد منان براي شما خبرنگاران گرامي سلامتي، بهروزي و تداوم خدمت در اين عرصه خطير را مسئلت دارم.

  • Tuesday 17 September 2019
   محمدرضا اخوان عبداللهیان
   مدیرکل راه و شهرسازی

   نگاهي به طرح اقدام ملي مسكن

   به دنبال فرمايشات مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم، وزارت راه وشهرسازي طرح اقدام ملي را با هدف تأمين نياز مسكن اقشار متوسط و كم درآمد جامعه در دستور كار قرار داد و قرار است تا توسط شركت ها و سازمانهاي تابعه كه عهده دار ساخت مسكن در شهرهاي مختلف كشور هستند، اجرايي شود.  در اين طرح ۴۰۰ هزار واحد مسكوني شهري در كشور ساخته مي شود كه ۲۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد، ۱۰۰ هزار واحد در قالب بازآفريني شهري و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنياد مسكن در سطح كشور ساخته مي‌شود. همچنين ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي كه بزرگترين طرح ساخت مسكن روستايي محسوب مي‌شود نيز تا پايان دولت دوازدهم در كشور اجرايي خواهد شد.  منابع مالي براي طرح اقدام ملي 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه تسهيلات آن به سازندگان پرداخت مي‌شود و قابل انتقال به خريداران است.

   سال نو مبارک

    

      

             

    

            

   نمایشگاه بازآفرینی شهری
   نمایشگاه حمل و نقل