دات نت نیوک
02 اسفند 1396

EN / FA

سوالات رایج 
 

* مرکز مدیریت راهها چه خدماتی را ارائه می دهد؟
خدمات اطلاع رسانی از طریق سامانه 141  و تلفن گویا به کاربران راه شامل وضعیت محورها و وضعیت اجرای عملیات راهداری
* وضعیت جوی راه ها چگونه است؟ 
نحوه پاسخ گویی به سوالات فوق از طریق سامانه 141 انجام می گردد.
وضعیت جوی محورها بر اساس دوربین های نظارت تصویری مشاهده و گزارش می گردد و یا از طریق گزارشات واصله از ادارات تابعه به کاربران راه اطلاع رسانی می گردد . درصورت لزوم و پیش بینی شرایط جوی آب و هوا از ادارات هواشناسی نیز استعلام می گردد.
* طول مسافت شهرستانها و استان ها چگونه است؟ 
طول مسافت شهرستان ها و استان ها از طریق برنامه نقشه اطلس که بر روی سیستم های مرکز مدیریت راه ها نصب گردیده است؛ گزارش می گردد که با ورود اطلاعات مبدا و مقصد، مسافت دو نقطه تعیین و اعلام می گردد.
* مسدود بودن محورها چگونه تشخیص داده و اعلام می شود؟
مسدود بودن محور از طریق دوربین های نظارت تصویری و همچنین گزارشات دریافتی از ادارات تابعه می باشد که به عنوان مثال  بر اثر بارش برف یا کولاک شدید و.....محور مسدود و یا پرتردد خواهد بود و استفاده از زنجیر چرخ و سایر موارد ایمنی به کاربران توصیه می گردد .
گزارشات مسدود بودن راه به سبب انجام عملیات راهداری نیز از طریق ادارات تابعه دریافت و از طریق سایت به تهران اعلام می گردد و تلفنی به کاربران راه اطلاع داده می شود.
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
* حریم قانونی راه چیست ؟ 
حریم مقداری از اراضی اطراف راه است که مطابق قوانین مربوطه تعیین میگردد و برای کمال انتفاع از راه ضرورت دارد .
 
* مالکیت راه و  حریم قانونی راه با چه ارگان دولتی است و چگونه احراز شده است و در صورت ایجاد راههای جدید و یا افزایش حریم قانونی راه تملک اراضی حاشیه راه و حریم  مصوب جدید به چه طریق عمل میشود ؟ 
مالکیت راه و حریم قانونی راه وزارت راه و شهرسازی و به طبع آن با ادارات کل راه و شهرسازی هر استان است.
تا پیش از انقلاب جهت مالکیت راهها با تجویز قانون به اینگونه عمل میشد که ، برای عرصه املاکی که در حدوده بستر راه و حریم قانونی راه قرار میگرفتند هیچگونه وجهی پرداخت نمیشده است.
لکن هر گونه تصرفات وزارت راه و شهرسازی در راه و حریم قانونی راه بعد از انقلاب اسلامی مشمول لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای امور عمرانی دولت است.
 
* حریم راههای کشور  با توجه به نوع راه چقدر است ؟ 
در آزاد راهها             از آکس راه به طرفین 38 متر مجموعاً 76 متر
در راههای درجه یک     از آکس راه به طرفین 5/22 متر مجموعاً 45 متر
در راههای درجه دو     از آکس راه به طرفین 5/17 متر مجموعاً 35 متر
در راههای درجه سه    از آکس راه به طرفین 5/12 متر مجموعاً 25 متر
در راههای درجه چهار  از آکس راه به طرفین 5/7 متر مجموعاً 15 متر ( راه های متروکه )
 ( راههای روستائی  درجه 3 محسوب و دارای حریم 5/12 متر از آکس راه به طرفین میباشد .)
 
 * نظارت بر امر ساخت و ساز متولی صدور مجوز در حاشیه راههای بین شهری کدام ارگان است؟
اداره کل راه و شهر سازی لکن تعیین کاربری اراضی تا یکصد متر بعد از حریم قانونی راه با هماهنگی اداره جهاد کشاورزی استان انجام میپذیرد.
 
* محدوده نظارت وزارت راه  شهرسازی جهت صدور مجوز چه فاصله ای حریم قانونی راه است ؟ 
برابر تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن تا یکصد متر بعد از حریم قانونی راه  حوزه نظارت مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان  و مشمول  اخذ حقوق دولتی و صدور مجوز  میباشد.
 
* آیا با رعایت حریم قانونی راه میتوان نسبت به احداث بنا اقدام کرد ؟ 
خیر برابر ماده 17 قانون ایمنی راهها و تبصره 1 و 3 ماده 17 قانون ایمنی راهها 30 متر بعد از حریم قانونی راهها به عنوان نوار تاسیسات زیر بنائی شناخته شده و اجازه تغییر کاربری جدید داده نمیشود و با همان کاربری گذشته باقی میماند .
 
* با توجه به محدودیت ایجاد شده در 30 متر بعد از حریم قانونی راهها آیا حقوق مالکان پرداخت میگردد؟ 
خیر مالکیت مالکان در 30 مکتر بعد از نوار تاسیسات به قوت خود باقی است و صرفا برابر تجویز قانون ایمنی راهها محدودیت تغییر کاربری برای مالکین اعمال میشود .
 
* آیا ایجاد راه دسترسی به راه اصلی  نیازمند اخذ مجوز است ؟ 
بله برابر ماده 7 قانون ایمنی راهها ایجاد راه دسترسی بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است.
 
* آیا راههای روستائی نیز مشمول ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن میشوند و نوار تاسیسات زیر بنائی برای راههای روستائی نیز تعریف شده است ؟ 
بله راههای روستائی مشمول ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن هستند و تا یکصد متربعد از حریم قانونی راههای روستائی نظارت میگردد لکن برابر ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده17 .... و ماده 12 آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 17  راههای روستائی از شمول آئین نامه های یاد شده مستثنی میباشند .
لذا نوار تاسیسات زیر بنائی در راههای روستائی تعریف نشده است.
 
* در صورت تخلف از قوانین یاد شده اداره کل راه و شهرسازی با متخلفین چه برخوردی خواهد داشت؟ 
با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده 4 تبصره 3 آئین نامه اجرائی ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره ذیل بند ج ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن با متخلفین برابر تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن برخورد میگردد.
( تبصره 1 – وزارت راه و شهرسازی مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس راساً قلع و آثار تجاوز را محو کند . )
 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
مدیریت ساخت و  توسعه راه ها

* راه روستایی ما تا چه زمان آسفالت می گردد؟
طبق سیاست های وزارت متبوعه ، اولویت بندی اجرای آسفالت با روستاهای بالای 50 خانوار می باشد.

* روستای ما بالای 50 خانوار است پس در چه زمانی آسفالت خواهد شد ؟
روستای بالای 50 خانوار بایستی در کمیته برنامه ریزی شهرستان ( فرمانداریها ) تامین اعتبار گردد و بعد از تامین اعتبار اداره کل راه و شهرسازی نسبت به انجام مراحل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام خواهد نمود.

* ساخت و اجرای راه روستایی ما متوقف شده و چرا پیمانکار کار نمی کند ؟
توقف کار اجرایی توسط پیمانکار دلایل مختلفی دارد. ممکن است به علت شرایط جوی نامناسب باشد ممکن است به علت مطالبات بالای پیمانکار باشد که اداره کل راه و شهرسازی به دلیل نبود تخصیص نمی تواند فعلا پرداخت نماید.

* آسفالت راه روستایی ما خراب شده و یا راه روستایی ما که خاکی می باشد نیاز به شن ریزی و تیغ زدن دارد ؟
کلیه راههای روستایی که به عنوان پروژه تعریف نشده یا تامین اعتبار نشده است و پیمانکار ندارد هرگونه درخواست مرمت و تعمیر و شن ریزی و . . . مربوط به حوزه مدیریت راهداری می باشد.
 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
دفتر عمران و بهسازی شهری استان

* مدارک لازم و شرایط دریافت تسهیلات چگونه است؟ 
مدارک لازم :
 
درخواست کلی توسط مالککپی اسناد مالکیت واحد مسکونی همراه با اصل سند مالکیتکپی کروکی تایید شده ملک بر روی طرح تفصیلی توسط شهرداریکپی پروانه ساخت همراه با اصل پروانهارائه نقشه های اجرایی و فرم تعیین ناظرکپی کارت ملیعکس از پروژه در مراحل مختلف بصورت چاپی( حیث معرفی به بانک برای دریافت.... مربوط به تسهیلات)کپی نقشه های معماری و سازه (تایید شده نظام مهندسی)شرایط دریافت تسهیلات :
 
واقع بودن پروژه / ملک در محدوده ها مصوبعدم وقوع پروژه / ملک در پهنه ای نیازمند اسکان مجدد (جابجایی) یا ممنوعیت ساختارائه سند مالکیت ، سند یا وثیقه جایگزینرعایت حد نصاب تفکیک ، در طرح های بهسازی مصوبوجود طرح مصوب بهسازی و نوسازی برای محله ها و محدوده های هدفتبعیت از ضوابط مصوب طرح  
* نرخ بهره چقدر است؟
نرخ بهره در صورت تخصیص یارانه نرخ سود از سوی دولت به تسهیلات موضوع دستورالعمل پرداخت تسهیلات در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی می باید یارانه مذکور در قالب قرارداد های وجوه اداره شده بین بانک و شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و حسب مفاد قرارداد در تفاهم شده مورد اقدام قرار می گیرد.
 
در محلاتی که متقاضیان نسبت به تشکیل صندوق توسعه محلی، به کارگیری فناوری های نو در ساخت و نیز اجرا براساس طرح مصوب محله اقدام نمایند، درصد یارانه 12 درصد می باشد.در محلی که متقاضیان صرفا نسبت به تشکیل صندوق توسعه محلی یا تجمیع ریزدانه ها( پلاکهای خرد) اقدام نمایند، در صد یارانه 9 درصد می باشد.متقاضیان انفرادی که بدون حضور در صندوق های توسعه محلی و بدون اقدام به تجمیع، صرفه اقدام به نوسازی واحد خود یا استفاده از فناوری های نو می نمایند، مشمول دریافت یارانه سود تسهیلات به میزان 6 درصد خواهند بود.  
* بافت فرسوده در کدام محلات است؟
از طریق تماس با شهرداری محل سکونت خود از اینکه ملک شما در بافت فرسوده واقع شده است یا خیر اطلاع یابید.

طراحی سایت