دات نت نیوک
02 اسفند 1396


لیست خدمات الکترونیک

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت لینک دسترسی
1 بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحها 15021692000 دریافت خدمت
2 تامين عكس و نقشه 15021691000 دریافت خدمت
3 تهیه طرح های کالبدی منطقه ای 15021689100 دریافت خدمت
4 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای 15021689101 دریافت خدمت
5 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری 15021690100 دریافت خدمت
6 تهیه طرح های تفصیلی شهری 15021690101 دریافت خدمت
7 تهیه طرح های طراحی شهری 15021690102 دریافت خدمت
8 تهیه طرح های مجموعه شهری 15021690103 دریافت خدمت
9 تامين منابع جنسي 13051685000 دریافت خدمت
10 مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی 18051678101 دریافت خدمت
11 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان 15061681000 دریافت خدمت
12 برگزاری آزمون ورود به حرفه 18051678100 دریافت خدمت
13 انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان 15061677000 دریافت خدمت
14 پروانه اشتغال به کار دفاتر طراحی 13041682100 دریافت خدمت
15 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی 13041682101 دریافت خدمت
16 پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی 13041682102 دریافت خدمت
17 پروانه اشتغال به کار کاردانی 13041682103 دریافت خدمت
18 پروانه اشتغال به کار مهندسی 13041682104 دریافت خدمت
19 پروانه اشتغال به کار کنترل بازرسی 13041682110 دریافت خدمت
20 پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی 13041682105 دریافت خدمت
21 پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقوقی 13041682106 دریافت خدمت
22 پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان 13041682107 دریافت خدمت
23 پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی تبصره 4 ماده یازده 13041682108 دریافت خدمت
24 پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر 13041682109 دریافت خدمت
25 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور 15061676000 دریافت خدمت
26 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها 15061679000 دریافت خدمت


 

طراحی سایت