دات نت نیوک
02 اسفند 1396

EN / FA

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
مهدی یوسفی مقدم منظری رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه
52220009
52220027 خیابان کشاورز - بین کشاورز 5 و 7

 

طراحی سایت